กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ ปั่นเพื่อพ่อฉลองครองราชครบ 70

กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ ปั่นเพื่อพ่อฉลองครองราชครบ 70

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผุ้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในงานอุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ปั่นเพื่อพ่อฉลองครองราชครบ 70 ปี โดยจัดปั่นจักรยานรอบพื้นที่กลุ่มมาบตาพุดเริ่มต้น ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทาง 17 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน และอีกหนึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ  ห้องประชุมสมเจตน์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นการร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai Kid Spacer จำนวน 1, 999 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และจังหวัดระยอง

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเครือข่าย