เวทีสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่าย Eco-Green Network 2559 (ครั้งที่ 5)

เวทีสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่าย Eco-Green Network 2559 (ครั้งที่ 5)

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 กนอ. นำโดยนางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผช.ผวก.บร.2 ประธานคณะทำงานดำเนินโครงการฯ จัดเวทีสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย Eco-Green Network ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 5) ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ ณ โรงแรมไอยราปาร์ค โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี โดยในครั้งนี้เป็นเวทีสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายกลุ่มนิคมฯ : ภาคเหนือ พิจิตร บางพลี แก่งคอย หนองแค บางปะอิน มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. จัดกิจกรรมอบรม "CSR in Process กับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000"

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ “กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน
สถาบันเครือข่าย