กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เร่งประสานพันธมิตรอุตสาหกรรม รับซื้อข้าวจากชาวนาไทย 5 พันตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. เร่งเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ “แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ” สั่งการทุกนิคมฯ ทั่วประเทศ ประสาน นำ“โรงงาน-ผู้บริโภค” ที่ต้องการข้าวสาร มารับซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการประสานงานนำข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายถึงมือผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายข้าวสาร พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้นิคมอุตสาหกรรม กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. สำรวจและขอความร่วมมือไปยังโรงงานในนิคมฯ และเครือข่ายทางธุรกิจ ให้ช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้ข้าวสารเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

2. รณรงค์ให้บุคลากรของ กนอ. รวมถึงพนักงานของโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม และเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น ที่มีความต้องการบริโภคข้าวสาร ให้ร่วมใจกันช่วยอุดหนุนเกษตรกร โดยจะมีการรวบรวมปริมาณความต้องการซื้อข้าวสารจากทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้าวสารจาก กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวชุมชน โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร มาส่งมอบ/จำหน่ายถึงมือผู้ซื้อต่อไป คาดว่า จะสามารถช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรได้ในเบื้องต้น ประมาณ 5 พันตัน

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน ซึ่ง กนอ. มีความเห็นใจ และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงที่เสียไป โดยจะเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน ซึ่งในเบื้องต้นจะเน้นแนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบใกล้เคียงกับที่ กนอ. เคยให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนเกษตรกรไทย ที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่ผ่านมา ส่วนหลังจากนี้ น่าจะมีการหารือกันเพิ่มเติมในรายละเอียด และ/หรือมาตรการอื่นๆ ต่อไป” นายวีรพงศ์ กล่าว

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กนอ.ส่งต่อถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตามนโยบาย อก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สถาบันเครือข่าย