กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เร่งประสานพันธมิตรอุตสาหกรรม รับซื้อข้าวจากชาวนาไทย 5 พันตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. เร่งเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ “แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ” สั่งการทุกนิคมฯ ทั่วประเทศ ประสาน นำ“โรงงาน-ผู้บริโภค” ที่ต้องการข้าวสาร มารับซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการประสานงานนำข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายถึงมือผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายข้าวสาร พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้นิคมอุตสาหกรรม กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. สำรวจและขอความร่วมมือไปยังโรงงานในนิคมฯ และเครือข่ายทางธุรกิจ ให้ช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้ข้าวสารเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

2. รณรงค์ให้บุคลากรของ กนอ. รวมถึงพนักงานของโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม และเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น ที่มีความต้องการบริโภคข้าวสาร ให้ร่วมใจกันช่วยอุดหนุนเกษตรกร โดยจะมีการรวบรวมปริมาณความต้องการซื้อข้าวสารจากทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้าวสารจาก กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวชุมชน โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร มาส่งมอบ/จำหน่ายถึงมือผู้ซื้อต่อไป คาดว่า จะสามารถช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรได้ในเบื้องต้น ประมาณ 5 พันตัน

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน ซึ่ง กนอ. มีความเห็นใจ และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงที่เสียไป โดยจะเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน ซึ่งในเบื้องต้นจะเน้นแนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบใกล้เคียงกับที่ กนอ. เคยให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนเกษตรกรไทย ที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่ผ่านมา ส่วนหลังจากนี้ น่าจะมีการหารือกันเพิ่มเติมในรายละเอียด และ/หรือมาตรการอื่นๆ ต่อไป” นายวีรพงศ์ กล่าว

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ"สานฝันปั้นอาชีพ"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. กิจกรรมโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับทีมวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดกิจกรรมการอบรมในหลักสูตร "พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล และสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) โครงการ"สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การอบรมหลักสูตรกาแฟโบราณ และการอบรมการตลาดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการทำบัญชีเบื้องต้น โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มคนใกล้เกษียณ และกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" หลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม

27-28 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม ภายใต้โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำผ้ามัดย้อมให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และสามารถจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

อบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.กชส. พร้อมเจ้าหน้าที่่ กชส. เข้าชมการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม (รุ่นที่ 37) โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม ฯ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 39 คน ณ กองร้อยที่ 5 กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ กนอ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

กนอ.ร่วมงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One " ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร เป็นผู้แทนรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่ง กนอ.ร่วมทูลเกล้าถวายอาหารพระราชทาน เพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ที่ติดอยู่ใน วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 6 ก.ย. 61