กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ. สนองนโยบายรัฐ ช่วยแก้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เร่งประสานพันธมิตรอุตสาหกรรม รับซื้อข้าวจากชาวนาไทย 5 พันตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. เร่งเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ “แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ” สั่งการทุกนิคมฯ ทั่วประเทศ ประสาน นำ“โรงงาน-ผู้บริโภค” ที่ต้องการข้าวสาร มารับซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการประสานงานนำข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายถึงมือผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายข้าวสาร พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้นิคมอุตสาหกรรม กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. สำรวจและขอความร่วมมือไปยังโรงงานในนิคมฯ และเครือข่ายทางธุรกิจ ให้ช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้ข้าวสารเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

2. รณรงค์ให้บุคลากรของ กนอ. รวมถึงพนักงานของโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม และเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น ที่มีความต้องการบริโภคข้าวสาร ให้ร่วมใจกันช่วยอุดหนุนเกษตรกร โดยจะมีการรวบรวมปริมาณความต้องการซื้อข้าวสารจากทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้าวสารจาก กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวชุมชน โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร มาส่งมอบ/จำหน่ายถึงมือผู้ซื้อต่อไป คาดว่า จะสามารถช่วยรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรได้ในเบื้องต้น ประมาณ 5 พันตัน

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน ซึ่ง กนอ. มีความเห็นใจ และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงที่เสียไป โดยจะเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยโดยด่วน ซึ่งในเบื้องต้นจะเน้นแนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบใกล้เคียงกับที่ กนอ. เคยให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนเกษตรกรไทย ที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่ผ่านมา ส่วนหลังจากนี้ น่าจะมีการหารือกันเพิ่มเติมในรายละเอียด และ/หรือมาตรการอื่นๆ ต่อไป” นายวีรพงศ์ กล่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) โครงการ"สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การอบรมหลักสูตรกาแฟโบราณ และการอบรมการตลาดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการทำบัญชีเบื้องต้น โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มคนใกล้เกษียณ และกลุ่มผู้สูงอายุ

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ"สานฝันปั้นอาชีพ"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. กิจกรรมโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับทีมวิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดกิจกรรมการอบรมในหลักสูตร "พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล และสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.กชส. พร้อมเจ้าหน้าที่่ กชส. เข้าชมการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม (รุ่นที่ 37) โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม ฯ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 39 คน ณ กองร้อยที่ 5 กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" หลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม

27-28 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม ภายใต้โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำผ้ามัดย้อมให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และสามารถจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ กนอ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

กนอ.ร่วมงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One " ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร เป็นผู้แทนรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่ง กนอ.ร่วมทูลเกล้าถวายอาหารพระราชทาน เพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ที่ติดอยู่ใน วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 6 ก.ย. 61