อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ"สานฝันปั้นอาชีพ"

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ"สานฝันปั้นอาชีพ"

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) โครงการ"สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (กาแฟโบราณ) ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การอบรมหลักสูตรกาแฟโบราณ และการอบรมการตลาดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการทำบัญชีเบื้องต้น โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มคนใกล้เกษียณ และกลุ่มผู้สูงอายุ

อบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.กชส. พร้อมเจ้าหน้าที่่ กชส. เข้าชมการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม (รุ่นที่ 37) โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม ฯ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 39 คน ณ กองร้อยที่ 5 กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" หลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม

27-28 พฤษภาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาผ้ามัดย้อม ภายใต้โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำผ้ามัดย้อมให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และสามารถจำหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ กนอ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

กนอ.ร่วมงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One " ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร เป็นผู้แทนรับสำเนาพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่ง กนอ.ร่วมทูลเกล้าถวายอาหารพระราชทาน เพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 คน ที่ติดอยู่ใน วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต วันที่ 6 ก.ย. 61

ปั่นไปปล่อย

งานจักรยานการกุศล "ปั่นไปปล่อย" อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานจักรยานการกุศล "ปั่นไปปล่อย" อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดและอื่นๆ ให้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหาร และนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง 5 สิงหาคม 2561