กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

กิจกรรม กนอ. มอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ต้านภัย COVID - 19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศกวาท ผู้แทนรองอธิบดีกรมอนามัย / พลเอกเดชา ปุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและที่ปรึกษาบริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด / นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด / นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ร่วมเป็นประธานส่งมอบถุงซิปอเนกประสงค์ (ถุงฮีโร่รักษ์โลก) ลดการแพร่เชื้อจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 30,000 ใบ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชันและชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) โดยถุงดังกล่าวนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบจากบริษัท คิงส์ แพค อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้แยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชน 

นอกจากนี้ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก เป็นประธานส่งมอบผลไม้อินทผาลัม ข้าวสาร ถุงบรรจุ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ให้กับชุมชนอิสลาม ณ ห้องประชุม ชั้น  3 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. จัดกิจกรรมอบรม "CSR in Process กับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000"

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ “กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข" หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้

กนอ. เปิด "ตู้ กนอ. ปันสุข“ หยิบแต่พอดี สุขใจทั้งคนรับ อิ่มใจทั้งคนให้ ตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม บริเวณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ริมถนนนิคมมักกะสัน
สถาบันเครือข่าย