บ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด มหาชน (SPRC) ให้เป็นวิทยากรพิเศษ หัวข้อ ประกาศการนิคมฯ ที่103/2556 ที่ใช้ในการอนุญาตก่อสร้าง

บ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด มหาชน (SPRC) ให้เป็นวิทยากรพิเศษ หัวข้อ ประกาศการนิคมฯ ที่103/2556 ที่ใช้ในการอนุญาตก่อสร้าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กนอ.โดย กอก ได้รับเชิญจาก บ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด มหาชน (SPRC) ให้เป็นวิทยากรพิเศษ ในการถ่ายทอดความรู้กฎหมายด้านอนุญาตก่อสร้างในการนิคมฯ หัวข้อ "ประกาศการนิคมฯ ที่103/2556 ที่ใช้ในการอนุญาตก่อสร้าง" โดยมีนายดิสพล ยิ้มขลิบ ผู้อำนวยการกองอนุญาตก่อสร้าง และทีมงาน เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง