สัมมนาหลักสูตรการทบทวนความรู้ประกาศกนอ.ที่ 103/2556

สัมมนาหลักสูตรการทบทวนความรู้ประกาศกนอ.ที่ 103/2556

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. เป็นประธานในการสัมมนาหลักสูตรการทบทวนความรู้ประกาศกนอ.ที่ 103/2556 สำหรับระดับผู้บริหารสำนักงานนิคมฯ เพื่อทบทวนกระบวนการในอนุมัติ-อนุญาตก่อสร้าง และกำกับในพื้นที่นิคมฯ โดยมีผอ.กองอนุญาตก่อสร้าง และทีมงานเป็นผู้บรรยาย...