น.ส.พิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. เป็นผู้แทน กนอ. ในการบรรยายร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย หัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี"

น.ส.พิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. เป็นผู้แทน กนอ. ในการบรรยายร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย หัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.พิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. เป็นผู้แทน กนอ. ในการบรรยายร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย หัวข้อเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center:SSRC)" ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3
สถาบันเครือข่าย