จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ
โดยวิธี Root Cause Analysis ภายใต้โครงการจัดทำระบบในการประเมินและปรับปรุงมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปนัดดา รุ่งเรืองศรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และทีมวิทยากรจากบริษัท NPC Safety& Environemental Service Co., Ltd.ณ ห้องประชุมปาริชาต
สถาบันเครือข่าย