ผวก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กนอ. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผวก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กนอ. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผวก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กนอ. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหาร กนอ.และที่ปรึกษา ผวก. เป็นสักขีพยาน

ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องปฎิบัติการที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ วว.ด้วย

ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.
สถาบันเครือข่าย