การตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

การตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 การตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณ สทร. ห้อง 501 และลงพื้นที่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
สถาบันเครือข่าย