ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ณ อาคาร สทร. เก่า

ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ณ อาคาร สทร. เก่า

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวนลินี กาญจนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ณ อาคาร สทร. เก่า
สถาบันเครือข่าย