นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมงาน "Go Thailand ลงทุนเพื่ออนาคต"

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมงาน "Go Thailand ลงทุนเพื่ออนาคต"

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. และผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมงาน "Go Thailand ลงทุนเพื่ออนาคต" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สถาบันเครือข่าย