ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม, การควบคุมการจราจรทางน้ำและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางเรือ

ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม, การควบคุมการจราจรทางน้ำและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางเรือ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารชุมชนสัมพันธ์ 7 และ นาวาเอกพีรชัย เปรมประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม, การควบคุมการจราจรทางน้ำและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางเรือ ณ ห้อง 204 และชั้น 16 สทร.
สถาบันเครือข่าย