What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

Total readings 59 Time(s)

วันที่ 7 กันยายน 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแถลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าร่วมประกอบด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และ น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ GC

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการด้านขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องการจัดการด้านขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกวิธีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติกที่ได้จากโครงการ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model และบรรลุตามเจตนารมณ์ของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการใช้งาน จำนวน 1,200 ขวด ให้กับบริษัทฯ นำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

Related Photo

Related News

Icon
23
11.2022
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Icon
10
0
Icon
22
11.2022
“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการ หลังไทย-จีน เซ็น MOU ปั้นนิคมฯ ในไทย พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการประสานงาน หลังกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) จับมือ กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณประชาชนจีน (MOFCOM) ลงนามบันทึกความเข้าใจตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ

Icon
34
0
Icon
21
11.2022
กนอ. ฉุดไม่อยู่! ปี’65 คว้ารับรองมาตรฐาน ISO แล้ว 4 ด้าน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แรงไม่หยุด เผย ปี’65 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ใน 4 ด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ISO 27001) ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กนอ. นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Icon
32
0
Icon
18
11.2022
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับ นายนิชิมุระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) ด้านความร่วมมืออุตสาหกรรมและแลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากร ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

Icon
15
0
Border