What are you looking for?
Font size Icon Icon
A
Icon
Contrast Icon
I
Icon
EA
Icon
T
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”

Total readings 49 Time(s)

26 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 เป็นผู้แทน กนอ. เป็นวิทยากรอภิปรายประเด็น “ภาครัฐกับการจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง” ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง” จัดโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

Related Photo

Related News

Icon
30
11.2023
ผู้ว่าการ กนอ. เข้าร่วมงาน”อุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช” (Southern Industrial Fair)

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน ”อุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช” (Southern Industrial Fair) โดยมี รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทั่วไปในเขตภาคใต้

Icon
6
0
Icon
30
11.2023
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2566

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นประธานการเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2566 โดยมีนางดวงพร ขุนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เกียรติกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายประกาศ บุตตะมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และนายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน

Icon
5
0
Icon
27
11.2023
รับรางวัลในโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 หรือ “BSA Building Safety Award 2023 (BSA Awards)”

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เข้ารับรางวัลในโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 หรือ “BSA Building Safety Award 2023 (BSA Awards)” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

Icon
20
0
Icon
26
11.2023
กนอ. คว้า 2 รางวัล “Platinum & Gold” อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ในงานประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สุดเจ๋งคว้า 2 รางวัล ระดับ Platinum และระดับ Gold สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (วิภาวดี) จากการประกวดโครงการ “BSA Building Safety Award 2023 (BSA Awards)” ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและโดดเด่นด้านความปลอดภัย เน้นย้ำยังมุ่งมั่นดูแลรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Icon
34
0
Border