คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจ

ด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ เกี่ยวกับ กนอ.และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Icon
07
02.2566
Icon
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบ iSingleForm”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบ iSingleForm” เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน

2
0
TAG :
Border