คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

0
0
Icon
15
07.2567
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567

0
0
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
25
04.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่าศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster and Recovery : DR Site) สำหรับระบบ ERP ระยะเวลา 2 ปี
12
07.2567
มาใหม่
Icon
2.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 229 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
05
07.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 5 ก.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 299 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อระบบพิสูจน์ตัวตนควบคุมการเข้าถึงระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Active Directory
10
07.2567
มาใหม่
Icon
1.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 228 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล
10
07.2567
มาใหม่
Icon
5. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 10 ก.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 437 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย (CCTV) ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ระยะเวลา 36 เดือน
09
07.2567
มาใหม่
Icon
1.ประกาศแผน สบป..pdf
ขนาดไฟล์ 425 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular
09
07.2567
มาใหม่
Icon
เอกสารรายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 94 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 325 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบพิสูจน์ตัวตนควบคุมการเข้าถึงระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Active Directory ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15
07.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 188 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.3 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 420 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.2 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 404 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความคุ้มค่า ทางธุรกิจและออกแบบ Smart Energy Platform ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
10
07.2567
มาใหม่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความคุ้มค่า ทางธุรกิจและออกแบบ Smart Energy Platform ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
10
07.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 820 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09
07.2567
มาใหม่
Icon
05 เอกสารประกาศเชิญชวน ผลิตสกู๊ป 67 ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 341 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 เอกสารประกวดราคา ผลิตสกู๊ป 67 ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 423 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 292 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
07.2567
Icon
0.ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 920 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5. เอกสารประกาศ ภาพลักษณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 371 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. ประกาศ ภาพลักษณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 390 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา (I-EA-T Smart Procurement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
07.2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (101) และอาคารสัมมนา (102) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09
07.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 388 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09
07.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 367 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567) สำนักงานนิคมอุตาหกรรมพิจิตร
05
07.2567
Icon
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิก โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน สทร. (แผนงาน Eco Efficiency) โดยวิธีคัดเลือก”
04
07.2567
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 241 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลอกรื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ภายในพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03
07.2567
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 317 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
02
07.2567
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 288 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของ กนอ. สำหรับดำเนินธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก
10
07.2567
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการระบบเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์สัญญาณภาพแบบบูรณาการ ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
07.2567
Icon
doc08166220240708163642.pdf
ขนาดไฟล์ 171 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างบริการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์และทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กนอ. ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
07.2567
Icon
1.1 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 163 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
06.2567
Icon
05 ประกาศผู้ชนะ Intranet.pdf
ขนาดไฟล์ 288 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ (Outsource) พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
06.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายโอนจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (DMS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
06.2567
Icon
4.1 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 151 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15
07.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 323 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
12
07.2567
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 438 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา (I-EA-T Smart Procurement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
07.2567
Icon
1.2 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 623 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการให้บริการสารสนเทศ ของ กนอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
04
07.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 805 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (มักกะสัน) ประจำปี ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01
07.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 826 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือฯ อาคารเช็คโพส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
06.2567
Icon
บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 271 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15
07.2567
มาใหม่
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3. ร่างประกาศและร่างเอกสาประกวดราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
12
07.2567
มาใหม่
Icon
TOR .pdf
ขนาดไฟล์ 288 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้าง จ้างบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในเขตอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้ โครงการจ้างบริหารจัดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางทะเล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
06.2567
Icon
05 (ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 342 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 453 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชากร ECO Innovation Forum 2024 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
06.2567
Icon
05 (ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน Eco Forum 24.pdf
ขนาดไฟล์ 329 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Eco Forum 24.pdf
ขนาดไฟล์ 428 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก (Proactive marketing in Industrail Estates and Industrail Port) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31
05.2567
Icon
TOR Proactive SIGNED-1-24.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
MIDPRICE Proactive SIGNED-25.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.ร่าง เอกสารประกวดราคางานจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 396 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ร่าง ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 285 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) จ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ กนอ. ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09
05.2567
Icon
5. ร่างเอกสารประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. ร่างประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง สื่อออนไลน์ เซ็นต์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 249 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สื่อออนไลน์ เซ้ตน์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
23
04.2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border