คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

ติดต่อ กนอ.

ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รางวัลแห่งความสำเร็จต่าง ๆ
ที่ กนอ. ได้รับนับว่าเป็นเครื่องการันตีถึงการดำเนินการของบริษัทที่ดี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Telephone : 02-253-0561

Call Center : 02-207-2700

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แบบฟอร์มการติดต่อ/สอบถาม/เสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน

:
:
:
:
:
:

Border