คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

คำถามที่พบบ่อย

ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ
ที่ กนอ. ได้รับนับว่าเป็นเครื่องการันตีถึงการดำเนินการของบริษัทที่ดีและมีการบูรณาการ
อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปัญหา หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กองบริการและกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม 02-253-2561 ต่อ 3321, 3334, 3329, 3328
เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตในด้านต่าง ๆ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
กองอนุญาตก่อสร้าง
กองสิทธิประโยชน์
02-253-2561 ต่อ 4405, 4431
02-253-2561 ต่อ 4448, 4402, 4414, 4408, 4422
02-253-2561 ต่อ 6408, 2260, 6331, 1182
02-253-2561 ต่อ 4450, 1188, 4411, 4446
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
02-253-2561 ต่อ 6322, 3318
02-253-2561 ต่อ 6336, 6306, 6429, 6339
02-253-2561 ต่อ 6304, 6330, 6300, 6335, 6301

แบบฟอร์มการติดต่อ/สอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียนการทุจริต

:
:
:
:
Border