คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon

นิคมอุตสาหกรรม
สงขลา

Songkhla Industrail Estate

อัตราค่าเช่าและขนาดแปลงที่ดิน

Zone 1
CMZ

Zone 2
CMZ

Zone 3
GIZ

Zone 4
GIZ

Zone 5
CMZ

Zone 6
CMZ

ราคาเช่า
(บาท/ ไร่/ ปี)

420,000

400,000

370,000

340,000

320,000

295,000 
 
รูปภาพ
Border