คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

ปีที่ก่อตั้ง: 2561

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +66 2 1194600-3

โทรสาร: +66 2 1194604

เว็บไซต์: www.cg-corp.com

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

จังหวัดที่ตั้ง

ระยอง

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

พื้นที่โครงการ

เนื้อที่ทั้งหมด 3,068 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,205 ไร่
- เขตพาณิชยกรรม 112  ไร่
- เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 309 ไร่
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 440 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

กรุงเทพฯ 160 กิโลเมตร
สนามบินสุวรรณภูมิ 145 กิโลเมตร
สนามบินอู่ตะเภา 35 กิโลเมตร
ท่าเรือมาบตาพุด 16 กิโลเมตร
ท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร
ตัวเมืองระยอง 24 กิโลเมตร
ศรีราชา 60 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

4.2 ล้านบาท / ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

สำนักงานนิคม
ทางหลวง 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 ประเทศไทย

สำนักงานขาย
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ โซนเอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา
1,200 บาท /ไร่ / เดือน
ค่าน้ำประปา
26 บาท/ลบ.ม.
ค่าไฟฟ้า
อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าโทรศัพท์
อัตราค่าบริการ ตามประกาศของ บริษัทผู้ให้บริการ (ทีโอที, ทรู เป็นต้น)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

กำลังการผลิตทั้งโครงการ : 14,400 ลบ.ม. /วัน
สามารถผลิตได้โดยเฉลี่ย 4.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ไร่
ระบบน้ำดิบ
จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบ่อน้ำดิบสำรองภายในโครงการ

ระบบถนน

ทางเข้า-ออกหลักโครงการ จำนวน 3 ทาง ( ทางหลวง 3191, 3143, 3371 )
ถนนสายประธาน 6 ช่องจราจร กว้าง 50 เมตร
สายรองประธาน 4 ช่องจราจร กว้าง 30 เมตร
มีช่องทางจักรยาน และ ที่จอดรถส่วนกลางอีกประมาณ 10 ไร่

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยระบบ SBR (sequencial batch reactor)
กำลังการบำบัดทั้งโครงการ : 12,000 ลบ.ม./วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

รางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ

ระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Border