คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. ร่วมพิธีเปิดโรงงานบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ 61 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

ยอดการเปิดอ่าน 42 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์ ผอ.สน.อบ. ร่วมพิธีเปิดโรงงาน บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 61 ไร่  ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อประกอบกิจการ ผลิตผงโปรตีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ของประเทศไทย ประกอบด้วย Bio Economy, Circular Economy, Green Economy การลงทุนของบริษัท นับเป็น show case ที่สำคัญ ที่ยึด BCG เป็นแนวคิดการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและชีวภาพที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่กับการนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในประเทศไทยนำไปพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงงานอื่นที่สนใจ โดยในการผลิตผงโปรตีนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเส้นใย Brewed Proteinในนามของ Spiber Inc. (Japan) รวมถึงรับผิดชอบโครงการวิจัยและ พัฒนาวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วัสดุโปรตีนสังเคราะห์ที่ผลิตจากชีวมวลที่ได้จากพืชโดยใช้กระบวนการหมักจุลินทรีย์ แบบเฉพาะของสไปเบอร์ ซึ่ง Brewed Protein นี้สามารถนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหลาย อาทิ เส้นใยสั้น (Filament fiber) ที่นุ่มละเอียดและเงางาม หรือจะเป็นเส้นใยยาว (Spun yarn) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความนุ่ม ราวกับขนแคชเมียร์ หรือมีคุณสมบัติด้านการรักษาความอบอุ่นและความชุ่มชื้นเหมือนผ้าขนสัตว์ (wool)โดยมีนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ (สกพอ.) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายเคอิสุเกะ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ spiber thailand เข้าร่วมพิธีเปิด

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
09
04.2564
กนอ.ปลื้มนิคมฯอุดรธานีคืบหน้าแล้วกว่า 70% มั่นใจหลังเปิดประเทศ และโควิด-19 คลี่คลาย สัญญาณลงทุนเป็นบวกแน่นอน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีพัฒนาไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการแล้ว เชื่อหลังโควิด-19 คลี่คลายและเปิดให้มีการเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติจะเป็นสัญญาณบวกให้มีนักลงทุนเข้ามาชมพื้นที่และตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในศักยภาพประเทศ และปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลได้ให้จังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEc) ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นฮับการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค!

Icon
46
0
Icon
05
04.2564
รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

Icon
58
0
Icon
31
03.2564
กนอ. คว้าอันดับ 1 ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี’63 สาขาสาธารณูปการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คว้าแชมป์อันดับ 1 ผู้นำการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบวงจร จากผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2563 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนน 4.4221

Icon
47
0
Icon
26
03.2564
ลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) กับ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Icon
45
0
Border