คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เผยความคืบหน้า ITP Platform ยกระดับโรงงานในนิคมฯ สู่อุตสาหกรรม 4.0

ยอดการเปิดอ่าน 184 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industrial Transformation Platform) หรือ ITP Platform ซึ่งเป็นการให้บริการเชื่อมโยงลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกนอ.เพื่อรองรับการบริการของ กนอ. ประกอบด้วย ระบบช่วยตัดสินใจเลือกนิคมอุตสาหกรรม ระบบอนุมัติ-อนุญาต (e-PP) และสิทธิประโยชน์จาก กนอ.

“โครงการ ITP แพลตฟอร์มนี้ เป็นการขยายความร่วมมือหลัง กนอ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกัน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0” นายวีริศ กล่าว

ทั้งนี้ กนอ.และปตท.ได้จัดทำโครงการนำร่องร่วมกับผู้ประกอบการ 4 ราย (Pilot Project) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี โดยให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งทดสอบทดลองระบบกับ ITP Platform สำหรับบริษัทนำร่อง 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1) บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภค-บริโภค 2) บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 3) บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ และ 4) บริษัท โอเรียนเต็ล คอปเปอร์ จำกัด ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมโลห นอกจากนี้ กนอ.และปตท.ยังได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน, ยานยนต์และชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ จากนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง รวมทั้งส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรม ที่สนใจยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ ITP Platform ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

“กนอ. และ ปตท.อยู่ระหว่างร่วมศึกษาแนวทางการร่วมทุนในรูปแบบ Co-Investment โดยจะพิจารณาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจร่วมกันระหว่าง กนอ. ปตท. และ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในเร็วๆ นี้”นายวีริศ กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
16
06.2564
กนอ.ผนึก 4 องค์กร เปิดตัวโครงการ“ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” หวังลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก นำร่องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ 2 ตำบลพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

Icon
47
0
Icon
14
06.2564
“สุริยะ” ปลื้ม กนอ. เตรียมคิกออฟฉีดวัคซีนผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนิคมฯมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ฯ 9 มิ.ย.นี้ “วีริศ”เผยจ่อกระจายทุกนิคมฯทั่วประเทศให้เร็วที่สุด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศความพร้อม 9 มิถุนายนนี้ นำร่องระยะแรกฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้ปฏิบัติงานแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และฉีดให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยตั้งเป้าฉีดให้กับผู้ประกอบการวันละ 1,000 คน ระยะเวลา 2 เดือน ด้าน“วีริศ”เผยประสาน ส.อ.ท.รับวัคซีนทางเลือก“ชิโนฟาร์ม”ให้กับผู้ประกอบการ โดยคาดว่าวัคซีนทางเลือกจะทยอยให้บริการได้ช่วงไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2564

Icon
87
0
Icon
07
06.2564
“วีริศ” แย้มข่าวดี “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค.นี้ ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยโครงการฯมาบตาพุด เฟส 3 พร้อมตอกเสาเข็มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการออก NTP1 ตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน เตรียมหารือจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อีกรอบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ไร้ข้อกังขา!

Icon
269
0
Icon
29
05.2564
“วีริศ” เผย 4 โปรเจกต์ด่วน เดินหน้างาน กนอ. ดูดลงทุน เดินหน้า Smart Park เร่งบริหารจัดการน้ำ พร้อมลุยตั้งบริษัทลูกต่อยอดธุรกิจ

ผู้ว่าการ กนอ.เผย 4 โปรเจกต์เร่งด่วน ขับเคลื่อน กนอ.ทั้งการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เดินหน้าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) หลังญี่ปุ่นปักหมุดสนใจ รวมทั้งการการบริหารจัดการน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรองพื้นที่อีอีซี และการต่อยอดธุรกิจของ กนอ.ที่ต้องเฟ้นหาทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เชื่อ 6 เดือน - 1 ปี จะสามารถเริ่มทำการศึกษาก่อนลงมือดำเนินการ ย้ำทุกการดำเนินการต้องอยู่ในกรอบที่รับได้ และไม่เกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในอดีต

Icon
230
0
Border