คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.ผนึก 4 องค์กร เปิดตัวโครงการ“ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

ยอดการเปิดอ่าน 98 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยสะสมภายในประเทศ รวมกว่า 71,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 51 ราย โดยอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจะมีจำนวนที่มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีอัตราประชากรแฝงจำนวนมาก (ผู้ที่มาทำงานพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) อาทิ นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เป็นต้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” โดย กนอ. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ“ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” โดยมอบหมายให้นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนร่วมเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าวในวันนี้ (15 มิ.ย.64) ซึ่งตรงกับวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

สำหรับโครงการ“ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” เป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกําจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออก นำร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 2 ตำบล คือ ตำบล หนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และยังใช้เป็นศูนย์สร้างระบบการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรูปแบบ Digital surveillance สร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

“นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี เป็นนิคมฯขนาดใหญ่ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมจำนวนกว่า 181,879 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2363) มีชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวนกว่า 212 หมู่บ้าน ทาง กนอ. ยินดีที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้สถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่พนักงานและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน การสร้างความสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
22
07.2564
“วีริศ”กำชับทุกนิคมฯ ตั้งการ์ดสูงเข้มความปลอดภัย รง.ตามมาตรฐาน PSM

“ผู้ว่าการ กนอ.” สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) หลังในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในนิคมฯลาดกระบัง หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน!

Icon
35
0
Icon
16
07.2564
ยกระดับ “นิคมฯ บางชัน” เป็น Eco-Excellence

“วีริศ”เผย“นิคมฯบางชัน”ผ่านการตรวจประเมินรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ชี้พื้นที่สีเขียวรวมกันเกินร้อยละ 20 ของพื้นที่อุตสาหกรรม เร่งหามาตรการ-สิทธิประโยชน์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการนิคมฯ หวังสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

Icon
81
0
Icon
14
07.2564
กนอ. เดินหน้าสร้างการรับรู้ “มาบตาพุด เฟส 3” ก่อน Kick off ก่อสร้างตามกำหนด ก.ค. นี้!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการนัดสุดท้าย ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตามข้อกำหนดของ EHIA ที่ให้มีการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนเริ่มดำเนินงาน!

Icon
138
0
Icon
13
07.2564
กนอ.แจงสารเคมีรั่วไหลในนิคมฯ บางปะอินไม่จริง เผยต้นเหตุมาจาก รง.ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ไร้สารเคมีในการผลิต!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวลือกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่เขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยันไม่เป็นความจริง ระบุโรงงานประกอบกิจการเสื้อผ้าสำเร็จ ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

Icon
41
0
Border