คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” ให้ความรู้บุคลากรเรื่องโควิด-19 หวังลดภาระสถ

ยอดการเปิดอ่าน 78 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ได้มอบหมายให้นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ สายงานบริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (เอ็มโอยู) สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุเป็นผู้แทน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และดูแลบุคลากรของ กนอ. ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือบุคลากรของ กนอ.และผู้ประกอบการให้ได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในการยกระดับธุรกิจดูแลสุขภาพเพื่อมุ่งสู่สากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จร่วมกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะที่ กนอ. มีเป้าหมายในการควบคุมดูแล สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
“กนอ. และสมาคมฯ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันดำเนินโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งการดูแลปกป้องตนเอง การทำ Home Isolation รักษาตนเองที่บ้าน การเร่งตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลบุคลากรของ กนอ.อย่างครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำร่วมกันต่อไปในอนาคต” นายวีริศ กล่าว
สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามเอ็มโอยูนี้ จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระบางส่วนจากบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ รวมถึงเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการรักษาตัวที่บ้านให้กับบุคลากรหากมีการติดเชื้อ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
19
10.2564
กนอ.เซ็นต์สัญญาตั้งนิคมฯ “เอเพ็กซ์กรีน” ในพื้นที่อีอีซี เน้นสร้างฐานอุตฯ ใหม่ คาดเกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ลบ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เม็ดเงินพัฒนาโครงการ 1,767.73 ล้านบาท รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง และสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ คาดหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ล้านบาท เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มประมาณ 16,000 คน

Icon
59
6
Icon
12
10.2564
“วีริศ” เล็งสร้างโรงพยาบาลในนิคมฯ ภาคใต้ ยกระดับสุขภาพ - สร้างความยั่งยืนในพื้นที่

“วีริศ”ลงพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ เล็งสร้างโรงพยาบาลเพื่อยกระดับสุขภาพและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ เผยมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้า น้ำภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงรอบด้าน หวังจูงใจกลุ่มผู้ประกอบการลงทุนในพื้นที่

Icon
73
1
Icon
03
10.2564
กนอ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย “เตี้ยนหมู่”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยนายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จำนวน 5 แสนบาท โ

Icon
51
2
Border