คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.จัดสัมมนา “Inspiring Innovation : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” ชูนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

ยอดการเปิดอ่าน 61 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.จัดสัมมนา “Inspiring Innovation : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม”เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร และนำไปต่อยอดในการให้บริการกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด ดังนี้                1.สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมตั้งแต่วิธีคิดและการปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการทำงานส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร 2.กำหนดให้นวัตกรรมอยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กร และดำเนินงานตามเป้าหมาย 3.สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กร 4.ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่ายในองค์กร เพื่อให้ความคิดพัฒนาไปสู่การเป็นผลงาน 5.การสร้างนวัตกรรมองค์กร 6.การขยายผลงานด้านนวัตกรรมสู่กลุ่มลูกค้า และ 7.การพัฒนานวัตกรรมให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้และตอบสนองการใช้งานในเชิงพาณิชย์

ขณะเดียวกันในปี 2565 กนอ.จัดประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยโครงการด้านนวัตกรรมของ กนอ.จะได้รับการพัฒนาแนวคิดไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง โครงการ Vertical Industrial Area เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่มีความต้องการใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมที่สะดวกทันสมัย ต้องการพื้นที่น้อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตจากอุตสาหกรรม New S-Curve เป็นต้น

กนอ.ได้ยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นมาตรฐานในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่งให้มีความเหมาะสม อำนวยความสะดวกและดึงดูดผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

“การพัฒนาด้านนวัตกรรมของ กนอ. เน้นยกระดับองค์กร สร้างทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนยุคใหม่ โดยมีการจัดประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสร้างแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (Idea Seed) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว (Innovation in Action) และรางวัลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก คือ การปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม (Process Improvement)” นายวีริศ กล่าวทิ้งท้าย

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
30
06.2565
FTI EXPO 2022 : Shaping Future Industries for Stronger Thailand มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน FTI EXPO 2022 : Shaping Future Industries for Stronger Thailand มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย พร้อมแสดงปาถกฐาพิเศษ

Icon
0
0
Icon
28
06.2565
พิธีลงนามในสัญญาโครงการร่วมลงทุนบริษัทวิศวกรรมพลังงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ไพรม์ อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนลงนามร่วมกับ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ในสัญญาโครงการร่วมลงทุนบริษัทวิศวกรรมพลังงานภายใต้ชื่อ “บริษัท ไพรม์ อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด”

Icon
22
0
Icon
28
06.2565
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

Icon
12
0
Icon
21
06.2565
นิคมฯ อัจฉริยะเฮ! BOI ไฟเขียวสิทธิประโยชน์เพิ่ม เว้นภาษี 8 ปี ส่วนทำเลทอง EEC ลดภาษีเพิ่ม 50 % อีก 5 ปี!

“วีริศ”เผยข่าวดีนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หลังบอร์ด BOI ปรับเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคลเพิ่มร้อยละ 50 เป็นระยะ 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม (Smart Industrial Estate and Smart Industrial Zone)

Icon
105
0
Border