คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
เยี่ยมชมการบริหารงานของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ยอดการเปิดอ่าน 25 ครั้ง

กรุงเทพ 30 ก.ย. 65 - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ มีผู้บริหาร กนอ. ที่เข้าร่วมได้แก่ ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ, นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1), นางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์, นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1), นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร), นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์, นายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3 และคณะกรรมการออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ.
ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กนอ. ได้เยี่ยมชมสถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน สิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบของบริษัท เชลล์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยประกอบการดำเนินงานด้านการออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
23
11.2565
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Icon
10
0
Icon
22
11.2565
“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการ หลังไทย-จีน เซ็น MOU ปั้นนิคมฯ ในไทย พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการประสานงาน หลังกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) จับมือ กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณประชาชนจีน (MOFCOM) ลงนามบันทึกความเข้าใจตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ

Icon
34
0
Icon
21
11.2565
กนอ. ฉุดไม่อยู่! ปี’65 คว้ารับรองมาตรฐาน ISO แล้ว 4 ด้าน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แรงไม่หยุด เผย ปี’65 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ใน 4 ด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ISO 27001) ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กนอ. นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Icon
32
0
Icon
18
11.2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับ นายนิชิมุระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) ด้านความร่วมมืออุตสาหกรรมและแลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากร ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

Icon
15
0
Border