คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. ต้อนรับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, คณะผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ ในโอกาสเ

ยอดการเปิดอ่าน 70 ครั้ง

ระยอง 18 มกราคม 2566 - นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน), ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ., นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และคณะผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ภายใต้โครงการ "กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม" เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาจราจร และปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
07
04.2567
นักลงทุนจีน ปักหมุดนิคม “สมาร์ท ปาร์ค” เล็งเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมดลงทุนชิ้นส่วน EV – พลังงาน

นักลงทุนจีน ปักหมุดลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม supply chain ชิ้นส่วนยานยนต์ EV และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ขณะที่การก่อสร้างโครงการคืบหน้ากว่า 82.55% เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ชูโปรโมชั่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรก จูงใจนักลงทุน

Icon
61
0
Icon
03
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) เพื่อระดมความคิดเห็นในการระบุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ.ฯ

Icon
26
0
Icon
02
04.2567
คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ นายเขวง ไทยยิ่ง นางอัญขลี ขวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอตสาหกรรมไทยและพันธมิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นายคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผอ.สน.อต.(ชบ.) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามงานด้านการตลาดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเข้าเยี่ยมลูกค้า(Customer Visit) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Icon
26
0
Icon
02
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์จัดการสัมมนา ”กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการบัญชี”

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปา ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทบทวนความรู้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีได้จัดอบรมเรื่องพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินขั้นต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งแนวคิดในการกำหนดค่าเช่า ทั้งในฐานะผู้ให้เช่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Icon
21
0
Border