คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กิจกรรมเดิน-วิ่ง “Run For Share นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้”

ยอดการเปิดอ่าน 18 ครั้ง

สงขลา - วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Run For Share นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้” ณ สวนสาธารณะนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมีนายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1), นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้, นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และตัวแทนผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุน ในการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้, ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นโครงการสนับสนุนด้าน CSR ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
05
06.2566
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

Icon
7
0
Icon
05
06.2566
ผู้ว่าการ กนอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมฯ แหลมฉบัง

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2567

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
กิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ประจำปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business : ISB)

Icon
9
0
Border