คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
เปิดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.)

ยอดการเปิดอ่าน 42 ครั้ง

กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2566 - นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นางอัญชลี ชวนิชย์ อดีต ผวก. กนอ. และนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กนอ. ผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. ที่ปรึกษา ผวก. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้แทนบริษัทร่วมทุน ผู้ประกอบการโรงงาน ชุมชนรอบนิคมฯ สื่อมวลชน และพนักงาน กนอ. ร่วมงานกว่า 400 ท่าน ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรม Pullman King Power ถ.รางน้ำ
ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น, น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และ ผู้ว่าการ กนอ. และการเสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต” โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์, นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และนายบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการ บจก.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รองของ กนอ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสื่อสารถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มุ่งให้ความสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ โดยตราสัญลักษณ์รองนี้ได้ผ่านการโหวตคัดเลือกจากทั้งบุคลากรของ กนอ. และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมกว่า 400 ท่าน โดย กนอ.จะเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูน้ำฝน ภักดี โค้ชด้านบุคลิกภาพ ร่วมบรรยายในหัวข้อ I-EA-T Brand Ambassador in You หรือทูตของแบรนด์ กนอ. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแก่พนักงาน กนอ. ให้มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ของ กนอ. ออกสู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
05
06.2566
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

Icon
7
0
Icon
05
06.2566
ผู้ว่าการ กนอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมฯ แหลมฉบัง

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2567

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
กิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ประจำปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business : ISB)

Icon
9
0
Border