คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ผู้ว่าการ กนอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ยอดการเปิดอ่าน 59 ครั้ง

ชลบุรี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และคณะ รับฟังการบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอคอยท่าเรือแหลมฉบัง
เวลา 15.00 น. ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมผู้บริหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมดูงานโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม
ต่อมาเวลา 15.30 น. ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมผู้บริหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด โดยแวยูโซะ โตะมะ ผู้จัดการโรงงานแอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงงานแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม
หลังจากนั้นเวลา 16.00 น. ผู้ว่าการ พร้อมผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของพนักงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และสอบถามเกี่ยวกับการทำงานตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อยกระดับการให้บริการของ กนอ. ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
0
0
Border