คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
“วีริศ” ยินดีกับ 16 รง. ในนิคมฯ และท่าเรือฯ ของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ’66 พิสูจน์ชัดนิคมอุตสาหกรรมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน

ยอดการเปิดอ่าน 151 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 31 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนด ในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 รวม 16 โรงงานซึ่งตั้งอยู่ใน 10 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบด้วย

• รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม  ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) , บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)

• ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

• ประเภทการบริหารความปลอดภัย ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 นิคมอุตสาหกรรม            มาบตาพุด และบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)

• ประเภทการจัดการพลังงาน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 11 โรงงานแอลดีพีอี) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

• ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

• ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม   อมตะซิตี้ (ชลบุรี)

• ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า , และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

• ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

“ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 16 โรงงาน ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ซึ่ง กนอ. ให้ความสำคัญต่อการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับผู้ประกอบการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลในเวทีโลก  รวมทั้งขอชื่นชมทุกท่านที่มุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจการขณะเดียวกันถือเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ นิคมอุตสาหกรรมเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

สำหรับพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) มีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล โดยในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 273 ราย ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
07
04.2567
นักลงทุนจีน ปักหมุดนิคม “สมาร์ท ปาร์ค” เล็งเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมดลงทุนชิ้นส่วน EV – พลังงาน

นักลงทุนจีน ปักหมุดลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม supply chain ชิ้นส่วนยานยนต์ EV และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ขณะที่การก่อสร้างโครงการคืบหน้ากว่า 82.55% เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ชูโปรโมชั่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรก จูงใจนักลงทุน

Icon
61
0
Icon
03
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) เพื่อระดมความคิดเห็นในการระบุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ.ฯ

Icon
26
0
Icon
02
04.2567
คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ นายเขวง ไทยยิ่ง นางอัญขลี ขวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอตสาหกรรมไทยและพันธมิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นายคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผอ.สน.อต.(ชบ.) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามงานด้านการตลาดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเข้าเยี่ยมลูกค้า(Customer Visit) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Icon
26
0
Icon
02
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์จัดการสัมมนา ”กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการบัญชี”

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปา ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทบทวนความรู้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีได้จัดอบรมเรื่องพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินขั้นต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งแนวคิดในการกำหนดค่าเช่า ทั้งในฐานะผู้ให้เช่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Icon
21
0
Border