คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นักลงทุนจีน ปักหมุดนิคม “สมาร์ท ปาร์ค” เล็งเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมดลงทุนชิ้นส่วน EV – พลังงาน

ยอดการเปิดอ่าน 94 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) มีความก้าวหน้ากว่า 82.55% (ณ 18 มี.ค. 2567) และมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนจากหลายประเทศ หลังจากที่ กนอ. มีการโรดโชว์ โดยล่าสุดกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนแสดงความสนใจที่จะเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

“ผมได้พูดคุยกับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่สนใจจะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
(27 มี.ค.67) และได้มอบหมายให้กองการตลาดของ กนอ. พานักลงทุนกลุ่มนี้ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งทางนักลงทุนชาวจีนได้ให้ความสนใจอย่างมากในการเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility Study) ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับ กนอ. ในรายละเอียดต่อไป” นายวีริศ กล่าว

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ 1,383.71 ไร่ ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ก้าวข้ามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นฐานเดิม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์(Aviation & Logistics)
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ทั้งนี้ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และดำเนินโครงการแล้ว จะเกิดการจ้างงานประมาณ 7,459 คน มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพื้นที่ประมาณ 1,342 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2567

สำหรับมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นฐานการผลิตและการลงทุน ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 1 ปีแรกนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จะเป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
29
05.2567
สายงานปฏิบัติการ 2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2567

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผอ.สนฉ. นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผช.ผอ.สนฉ. ผู้แทนสายงาน ปก.2 และผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รอบนิคมฯ ยามาโตะ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Icon
2
0
Icon
29
05.2567
สายงานบริหารจัดการอบรม กพบ.ฝทบ. ร่วมกับ ฝดจ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Overall Digital Literacy ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. หัวข้อ ”ค

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Overall Digital Literacy ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. พร้อมกล่าว วิสัยทัศน์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร I-EA-T for Sustainability ด้าน TQ (Technology Quotient) ให้บุคลากร กนอ. มีความตระหนักในด้าน Digital Literacy

Icon
2
0
Icon
28
05.2567
สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาพิจารณาแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

Icon
10
0
Icon
28
05.2567
ประธานกรรมการ กนอ. เข้าร่วมการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมโต๊ะกลมไทย - จีน เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพมาลงทุนในไทยและใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธาน กนอ. ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนายหาน จื้อ เฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

Icon
8
0
Border