คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP

ยอดการเปิดอ่าน 23 ครั้ง

กิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงงานเครือข่ายสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. (Carbon Camp) ปีงบประมาณ 2567 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโรงงานเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะประกาศบังคับใช้ในอนาคต และเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบสนองเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมของ กนอ. ที่เปิดดำเนินงานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP

  1. กนอ. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
  2. ทราบผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
  3. ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม
  4. กิจกรรม Workshop ใน “I-EA-T CARBON CAMP” ที่ให้ทางโรงงานได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มในการประเมิน GHGs
  5. เตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
  6. โอกาสเป็น 1 ใน 25 โรงงาน ที่จะได้รับการเข้าร่วมทวนสอบเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดการขึ้นทะเบียนรายงานคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (CFO) ตามมาตรฐานของประเทศไทย
  7. ประกาศเกียรติบัติรการเข้าร่วมโครงการ

 

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ข้อ

รายละเอียด

กำหนดการ

1

เปิดรับสมัคร

พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2567

2

ประกาศผลการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 แห่ง

มิถุนายน 2567

3

รวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2567

4

กิจกรรม I-EA-T Carbon Camp ใน 5 พื้นที่

กรกฎาคม-สิงหาคม 2567

5

สุ่มลงพื้นที่ทวนสอบ 25 โรงงาน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2567

 

โรงงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/AFKSZ

และสมัครได้ที่ Google Form >>>  https://forms.gle/eG5VYYbcAGpmK4yU8 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 

ทั้งนี้ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปี 2567

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

??โทรศัพท์ 082-175-0670 (นายพงศกร สุวรรณภา)

?? อีเมล : ieat.carboncamp@gmail.com

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
0
0
Border