คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การดำเนินโครงการ “ยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม ในสายงาน ปก.2 ประจำปี 2567”

ยอดการเปิดอ่าน 4 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2567 – วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2567 นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 นำคณะผู้บริหารและพนักงานสายงาน ปก.2 จำนวนประมาณ 50 คน ดำเนินโครงการ “ยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม ในสายงานปฏิบัติการ 2 ประจำปี 2567” รายละเอียดประกอบด้วย
• กิจกรรมการศึกษาดูงานการพัฒนา และบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ Smart Campus Management Center : SCMC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2567
• กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกากของเสียของโรงงานแบบ Real Time ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) โดยรับฟังการบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบจัดการกากของเสียของโรงงานแบบ Real Time ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบจัดการกากของนิคมฯ ภาคเหนือ โดยนางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล.รก.ผอ.สนน., นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม นักวิทยาศาสตร์ 8 สนน.และผู้แทน บจก. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ปท.) ในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567
• และกิจกรรมการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยกระดับความพึงพอใจของสายงานปฏิบัติการ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 และวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.2567 ณ ห้องประขุมสมจิณณ์ สนน.

****ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการฯ คือแผนยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรมในสายงาน ปก.2 ที่สามารถบริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า จำนวน 33 แผนงาน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนิคมฯ ระหว่างหน่วยงานภายนอก กนอ. และระหว่างสายงานอื่นภายใน กนอ. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสายงาน ปก.2 ในการดำเนินงานและบริการลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม****

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
2
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
1
0
Border