คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

ยอดการเปิดอ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กนอ. และ ผวก.มอบหมายให้ น.ส.นลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางสาววิชุดา สีมาขจร ผช.ผวก.บร. นางสาวนรรัตน์ รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางมัทธ์วรรณท์ เรืองดิษฐ์ ประธานสหภาพแรงงาน กนอ. ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทีมสหภาพแรงงาน กนอ. ร่วมให้การต้อนรับ นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล หัวหน้าศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี และคณะฯ ในการร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ กนอ. และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
0
0
Border