คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์

ปีที่ก่อตั้ง: 2562

ผู้อำนวยการนิคมฯ: นายกิตติพงศ์ เพชรมณเฑียร

ผู้พัฒนานิคมฯ: บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โทรศัพท์: 062-474-4659, 096-828-8888

เว็บไซต์: https://www.bhakasaindustrial.com

นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์

จังหวัดที่ตั้ง

สมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 649 ไร่

- เขตพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 481 ไร่

- เขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 101 ไร่

- เขตพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 66 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีแพรกษา 5 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) 22 กิโลเมตร

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร

ราคาขาย/เช่า

13,000,000 บาท/ไร่

รายละเอียดที่ตั้ง

- นิคมอุตสาหกรรม ถนนแพรกษา

595 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

- สำนักงานใหญ่

บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- การประปานครหลวง สาขาสมุทรปราการ

- ปริมาณที่ได้รับทั้งนิคมฯ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบถนน

- ถนนสายประธาน : เขตทางกว้าง 25 เมตร

- ถนนสายรอง : เขตทางกว้าง 20, 16 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR รองรับนํ้าเสียได้รวม 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- รางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ

อื่นๆ

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อยสมุทรปราการ

- สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 30 เมกะวัตต์

ก๊าซธรรมชาติ

- ท่อก๊าซธรรมชาติให้บริการโดยบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เนต

- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Border