คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

ยอดการเปิดอ่าน 34 ครั้ง

กรุงเทพ - 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รผก.บร. และนางนิภา รุกขมธุร์ ผช.ผวก.ยศ.รก.รผก.ยศ. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาส นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าสักการะองค์พระนารายณ์ และร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1ชั้น 2 อาคาร สปอ.
โดย ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปกอ. ได้บรรยายสรุปภาพรวมภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม และภารกิจที่ประสงค์ให้ รวอ. ผลักดัน
ทั้งนี้ รวอ. ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระบุว่า จะเดินหน้าสานต่องานเดิมที่รัฐบาลได้ดำเนินการไว้อยู่แล้ว ใน 9 มาตรการหลัก คือ
1. การปรับปรุงกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
2. มาตรการแก้ปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา
3. การจัดการกากอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. การผลักดันมาตรฐานการปล่อยมลพิษตามมาตรฐานยูโร 6 ให้เร็วขึ้น
5. เดินหน้าส่งเสริมมาตรการยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV
6. มาตรการทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME
7. บูรณาการกองทุนหมู่บ้าน และเกษตรอุตสาหกรรมระดับจังหวัดต้นแบบ
8. เดินหน้านโยบาย i-Single Form และ
9. ชี้เป้ายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของ อก. พร้อมทั้งย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดกำลังซื้อภายในประเทศ อันนำไปสู่บรรยากาศการลงทุนที่สามารถต่อยอดไปสู่การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
05
06.2566
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

Icon
7
0
Icon
05
06.2566
ผู้ว่าการ กนอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมฯ แหลมฉบัง

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2567

Icon
10
0
Icon
05
06.2566
กิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Roadshow โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ประจำปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business : ISB)

Icon
9
0
Border