คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดการเปิดอ่าน 13 ครั้ง

กรุงเทพฯ - รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน "การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สำหรับดำเนินการกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการขององค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อันส่งผลให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกันในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันกอล์ฟ จำนวน 36 ทีม
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. เข้าร่วมการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลประเภททีม รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบถ้วยรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. ร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคลจำกัด Flight ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
20
09.2566
สัมมนา”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566 (DATA GOVERNANCE)”

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566 (DATA GOVERNANCE)”

Icon
11
0
Icon
20
09.2566
กนอ. มอบรางวัล “ISB Award 2023” กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “ISB Forum & Awards 2023” ปี 2 พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2023 ให้ผู้ประกอบการ 9 แห่ง ใน 7 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Icon
13
0
Icon
20
09.2566
กนอ. เปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรชุดใหม่ “I-EA-T for Sustainability : กนอ.เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน KICK DAY 2023 : KM Innovation Culture to Key Success Day ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมชุดใหม่ขององค์กร “I-EA-T for Sustainability : กนอ. เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับมือกับความท้าทาย บนพื้นฐานของความยั่งยืน

Icon
64
0
Icon
20
09.2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2566

นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 )เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2566 (ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย.66)

Icon
9
0
Border