ติดต่อเรา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Telephone: 02 2530561

Call Center: 02 2072700

Fax: 02 2526582, 02 2534086

E-mail: investment.1@ieat.mail.go.th