คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
27
11.2565
ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการและสาขาสังคมและเทคโนโลยี (SubPAC) และอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมโครงการฯ

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมให้การต้อนรับ นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการและสาขาสังคมและเทคโนโลยี (SubPAC) และอนุกรรมการฯ

24
0
Icon
27
11.2565
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในหัวข้อ ”การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม” (Thai - Finnish Industrial Emission Monitoring)

18
0
Icon
23
11.2565
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15
0
Icon
22
11.2565
“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการ หลังไทย-จีน เซ็น MOU ปั้นนิคมฯ ในไทย พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

“สุริยะ” มอบ กนอ. เร่งดำเนินการประสานงาน หลังกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) จับมือ กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณประชาชนจีน (MOFCOM) ลงนามบันทึกความเข้าใจตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ

44
0
Icon
21
11.2565
กนอ. ฉุดไม่อยู่! ปี’65 คว้ารับรองมาตรฐาน ISO แล้ว 4 ด้าน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แรงไม่หยุด เผย ปี’65 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ใน 4 ด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (ISO 27001) ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กนอ. นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

50
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Feasibility Study)
01
12.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 1 ธ.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 471 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง เช่าใช้บริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวด่วน (เพิ่มเติม 7 สถานี จากเดิมเช่าบริการแล้ว 10 สถานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
11.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศ เผยแพร่แผน ลว.30 พ.ย. 65.PDF
ขนาดไฟล์ 453 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการและการให้สิทธิประโยชน์ (e-Permission Privilege e-PP) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
11.2565
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 21 พ.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 460 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18 รายการ
21
11.2565
แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
18
11.2565
Icon
ราคากลางรถบรรทุก.pdf
ขนาดไฟล์ 400 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศโครงการ .pdf
ขนาดไฟล์ 291 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศแผน 02.pdf
ขนาดไฟล์ 284 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 335 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR รถบรรทุก.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา 11 แห่ง
15
11.2565
Icon
ประกาศ เผยแพร่แผน ลว 15 พ.ย. 65.PDF
ขนาดไฟล์ 440 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
28
11.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ ลายเซ็น.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำฝนในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (ครั้งที่ 2)”
24
11.2565
ประกาศ กนอ. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Network Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
11.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
11.2565
Icon
09 ประกาศผู้ชนะ Digital Com ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อของที่ระลึก กนอ. ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
10.2565
Icon
11.ประกาศผู้ชนะ ของที่ระลึก.pdf
ขนาดไฟล์ 291 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รปะจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
09.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 66.pdf
ขนาดไฟล์ 663 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อของที่ระลึกเข็มทองตราสัญลักษณ์ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ให้กับพนักงานและลูกจ้างที่มีอายุงานครบ ๒๕ ปี ของที่ระลึกทองคำ สำหรับผู้เกษียณอายุ ๖๐ ปี และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2565
มาใหม่
Icon
5.เอกสารแนบท้ายประกาศศื้อทอง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศซื้อทอง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 769 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. ราคากลาง ซื้อทอง กนอ..pdf
ขนาดไฟล์ 395 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. ขอบเขตของงาน ซื้อทอง กนอ..pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2565
มาใหม่
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
25
11.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Server และ VMWare ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24
11.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบ Network Management (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24
11.2565
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
18
11.2565
Icon
ราคากลางรถบรรทุก.pdf
ขนาดไฟล์ 400 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศโครงการ .pdf
ขนาดไฟล์ 291 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศแผน .pdf
ขนาดไฟล์ 286 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 335 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR รถบรรทุก.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) กับกรมศุลกากร สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
11.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะญี่ปุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 307 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office – Automation Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2565
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 279 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเช่าวิทยุและอุปกรณ์เสริมระบบสื่อสารเฉพาะกิจ Digital Trunked สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำศูนย์ C4I (ศปก.สทร.) ระยะเวลา 12 เดือน
29
11.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25
11.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวิเคราะห์เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร และกำหนดอัตรากำลัง”
09
11.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2565
01
11.2565
มาใหม่
Icon
ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กันยายน 2565
02
10.2565
มาใหม่
Icon
กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2565
01
09.2565
มาใหม่
Icon
สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 65 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
01
08.2565
มาใหม่
Icon
กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 63 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
01
07.2565
Icon
มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 92 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
01
06.2565
Icon
พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 83 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางโครงการเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) กับกรมศุลกากร สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
11.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการเช่าวิทยุและอุปกรณ์เสริมระบบสื่อสารเฉพาะกิจ Digital Trunked สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำศูนย์ C4I (ศปก.สทร.) ระยะเวลา 12 เดือน
28
11.2565
มาใหม่
ราคากลางเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
25
11.2565
Icon
ราคากลางเครื่องฟอก.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 66 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ Server และ VMWare ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24
11.2565
Icon
1.2 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 338 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบ Network Management (ครั้งที่ 2)
24
11.2565
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 336 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
18
11.2565
Icon
ราคากลางรถบรรทุก.pdf
ขนาดไฟล์ 400 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02
12.2565
มาใหม่
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) กับกรมศุลกากร สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
11.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเช่าวิทยุและอุปกรณ์เสริมระบบสื่อสารเฉพาะกิจ Digital Trunked สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำศูนย์ C4I (ศปก.สทร.) ระยะเวลา 12 เดือน
28
11.2565
มาใหม่
ร่างขอบเขตของการจัดซื้อเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
25
11.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
11.2565
Icon
ราคากลาง.PDF
ขนาดไฟล์ 333 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 30 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ MIT.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
10.2565
Icon
05 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Digital Com ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 (ร่าง) ประกาศเชิญชวน Digital Com ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 651 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 TOR(17) + ราคากลาง(1) รวม 18 หน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border