พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1)

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ผู้บริหารของ กนอ. และ ผู้บริหารของบริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการลงนามในสัญญาเป็นโครงการแรกใน 5 เมกะโปรเจคท์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ของรัฐบาล