คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
07
04.2567
นักลงทุนจีน ปักหมุดนิคม “สมาร์ท ปาร์ค” เล็งเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมดลงทุนชิ้นส่วน EV – พลังงาน

นักลงทุนจีน ปักหมุดลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม supply chain ชิ้นส่วนยานยนต์ EV และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ขณะที่การก่อสร้างโครงการคืบหน้ากว่า 82.55% เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ชูโปรโมชั่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรก จูงใจนักลงทุน

61
0
Icon
03
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) เพื่อระดมความคิดเห็นในการระบุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ.ฯ

26
0
Icon
02
04.2567
คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ นายเขวง ไทยยิ่ง นางอัญขลี ขวนิชย์ นายกสมาคมนิคมอตสาหกรรมไทยและพันธมิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. นายคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผอ.สน.อต.(ชบ.) นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามงานด้านการตลาดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเข้าเยี่ยมลูกค้า(Customer Visit) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

26
0
Icon
02
04.2567
สายงานยุทธศาสตร์จัดการสัมมนา ”กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการบัญชี”

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปา ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทบทวนความรู้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีได้จัดอบรมเรื่องพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินขั้นต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งแนวคิดในการกำหนดค่าเช่า ทั้งในฐานะผู้ให้เช่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

21
0
Icon
02
04.2567
ผู้บริหาร กนอ. ร่วมกิจกรรมตักบาตร กนอ.สนญ. ประจำเดือนเมษายน 2567

ผู้บริหาร กนอ. ร่วมกิจกรรมตักบาตร กนอ.สนญ. ประจำเดือนเมษายน 2567

22
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ ERP สำหรับระบบ e-Collecting ให้รองรับระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
27
03.2567
Icon
1. ประกาศเผยแพร่แผน กพจ..pdf
ขนาดไฟล์ 378 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝน,งานก่อสร้างดินถล่ม และงานซ่อมแซมถนนหลังอาคารระบบประปาของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
25
03.2567
Icon
2.ประกาศแผน สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 420 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20
03.2567
Icon
ประกาศ กนอ. ลวท 20 มี.ค.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 300 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการยกระดับ I-EA-T Data Driven Marketing
19
03.2567
Icon
1. ประกาศเผยแพร่แผน กลพ..pdf
ขนาดไฟล์ 117 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. ประกาศเผยแพร่แผน กลพ. ลงนามแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 193 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ.(มักกะสัน) ประจำปี 2567
12
03.2567
Icon
ประกาศแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 379 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเฝ้าระวังและติดตามการลดปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
11
03.2567
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน แนบท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 89 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 143 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างควบคุมก่อสร้างโครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำดิบและระบบจ่ายน้ำประปา สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
03
04.2567
Icon
6. เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5. ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. แบบแสดงรายละเอียดจ้างควบคุมงานางท่อเฟส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3. TOR จ้างควบคุมงานางท่อเฟส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2 เอกสารประกวดราคาจ้างควบคุมงานางท่อเฟส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 325 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.ประกาศจ้างควบคุมงานางท่อเฟส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 406 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
03.2567
Icon
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 142 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
บก.06_sign.pdf
ขนาดไฟล์ 319 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า_sign.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
03.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 180 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาจ้าง ที่ 25-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 364 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 25-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 487 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ (Online Monitoring Pollution System) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
03.2567
Icon
TOR_โครงการเช่า PollutionSys_2567_sign.pdf
ขนาดไฟล์ 13 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ (ดีเซล) นั่งอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
03.2567
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ (ดีเซล) นั่งอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซีจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04
04.2567
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน สทร. (แผนงาน Eco Efficiency) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
11
04.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 238 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบไฟส่องสว่างหน้าเวที ห้องประชุมสมเจตน์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
03.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
26
03.2567
Icon
16.ประกาศผู้ชนะ ฮาลาล.pdf
ขนาดไฟล์ 284 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนและจัดทำแผนการตลาดจำแนกรายนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
25
03.2567
Icon
15.ประกาศผู้ชนะ กตล..pdf
ขนาดไฟล์ 269 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
03.2567
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
04.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบไฟส่องสว่างหน้าเวที ห้องประชุมสมเจตน์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03
04.2567
Icon
ประกาศ กนอ. ลวท.3 เม.ษ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 279 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อของที่ระลึกเข็มทองตราสัญลักษณ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้กับพนักงานและลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 25 ปี ของที่ระลึกทองคำสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปีฯ
03
04.2567
Icon
ประกาศทอง.pdf
ขนาดไฟล์ 349 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะยาว ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก
03
04.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการ สถาบัน กนอ. ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
03.2567
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 236 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall)
27
03.2567
Icon
4. ประกาศผู้ชนะ done.pdf
ขนาดไฟล์ 781 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก
13
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 946 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงงานเครือข่ายสนับสนุนการลดก๊าซเรือน กระจกของ กนอ. (Carbon Camp) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
20
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 344 KB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 503 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวัง ควบคุม การจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะ บริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 322 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร การขยายตัวทางธุรกิจ และ Future Core Competency ของ กนอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
01.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการนำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
01.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบบน้ำดิบและระบบน้ำประปาสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04
04.2567
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 221 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร4.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบ บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 967 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบท่อน้ำดิบ.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR ก่อสร้างวางท่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Pollution System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 857 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR_โครงการเช่า PollutionSys_2567_sign.pdf
ขนาดไฟล์ 13 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 255 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 336 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
02.2567
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 180 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 267 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 354 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาเช่าบริการระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังจากระยะไกล ระยะที่ 2 ระยะเวลา 60 เดือน ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
01.2567
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 373 KB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 496 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่าง ประกาศ กนอ..pdf
ขนาดไฟล์ 268 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคาร และดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (วิภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
01.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาสวนต้นไม้ และบริการห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
01.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 333 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR จ้างบริการรักษาความสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 427 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศ กนอ..pdf
ขนาดไฟล์ 262 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)