กรมธนารักษ์ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กรมธนารักษ์ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลโดยการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๖๗ - ๒ - ๒๗.๗ ไร่ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๕๐ ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เงื่อนไขเสนอการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก