กนอ. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมภายใต้โครงการ IEAT PSM Academy

 

จดหมาย เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

 

โบรชัวร์หลักสูตรภายใต้โครงการ IEAT PSM Academy

1. ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Safety Information and Process Hazard Analysis: PSI & PHA)

2. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)

 

แบบลงทะเบียนแสดงความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
แบบลงทะเบียน google form
แบบฟอร์มลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม แล้วส่งมาที่ โทรสาร: 0-2253-5880 หรืออีเมล์: safety.ieatmail2@gmail.com

2. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครและสรุปค่าลงทะเบียนภายใน 3-5 วัน หลัง การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เลขที่บัญชี 013-1-17260-3 ตามจำนวนและระยะเวลาที่แจ้งยืนยันในอีเมล์

3. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มายัง แฟกซ์ : 02-253-5880 หรืออีเมล์ : safety.ieatmail2@gmail.com เพื่อแจ้งการยืนยันกับ กนอ. มิฉะนั้น กนอ. ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ : 0-2253-0561 ต่อ 6305, 3348 ,6330, 6335, 6300
E-mail : safety.ieatmail2@gmail.com

 

แผนที่โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ. สมุทรปราการ