ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
สถาบันเครือข่าย