พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรปริญญาโทระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรปริญญาโทระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

วันพุธที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 11.00น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) หลักสูตรปริญญาโทระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.3 และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บร. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กนอ. และ เอไอที เกี่ยวกับการจัดให้มีทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (SET), คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา (SERD) และคณะบริหาร (SOM) เพื่อการพัฒนาทรัพยากร บุคคล และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน กนอ.
สถาบันเครือข่าย