นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2562

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62 เวลา 9.29 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2562 ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดย มี นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ และพนักงานเข้าร่วมพิธี
สถาบันเครือข่าย