เผยแพร่แบบชี้แจงข้อมูลสอบถาม โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ ได้มีบริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กนอ. ขอตอบคำถาม รายละเอียด ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ